รู้จักกับเกาะเกร็ด การเดินทาง ห้องภาพ
!ROAD_BLOCK

รู้จักกับเกาะเกร็ด

ประวัติเกาะเกร็ด

ประวัติเกาะเกร็ด

เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ


บุคคลเกี่ยวข้อง

 บุคคลเกี่ยวข้อง

บุคคลที่สำคัญในการพัฒนาเกาะเกร็ด มีทั้งพระมหากษัตริย์และราชวงศ์


ปัจจัยความเจริญ

ปัจจัยความเจริญ

พัฒนาความเจริญในด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว


สถานที่อื่นๆ

สถานที่อื่นๆ

สถานที่อื่นๆนอกจากวัด ยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่น่าท่องเที่ยว