รู้จักกับเกาะเกร็ด การเดินทาง ห้องภาพ
!ROAD_BLOCK

การเดินทางมาเกาะเกร็ด

รถประจำทาง


นั่งรถโดยสารสายที่ผ่านท่าน้ำปากเกร็ดให้ลงรถที่ป้ายโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูดแล้วเดินต่อไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด

รถตู้โดยสารประจำทาง


นั่งรถตู้ที่สามารถไปปากเกร็ดได้แล้วลงรถที่ป้ายโรงหนังเมเจอร์ฮอลลีวูดแล้วเดินต่อไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด

เรือประจำทาง


ใช้เส้นทางเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วลงเรือที่วัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ดหรือลงที่ท่าน้ำนนทะบุรีแล้วต่อด้วยรถประจำทาง

×

สายรถประจำทาง

สายรถประจำทางที่ผ่านท่าน้ำปากเกร็ด:
32, 51, 52, 104, 105, 166, 337, 356, 367, 388, 505

ให้ลงที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูดหรือตลาดปากเกร็ด

แล้วเดินต่อไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด

×

สายรถตู้โดยสารประจำทาง

รถตู้ที่สามารถไปปากเกร็ดได้:
สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ(หมอชิต2) - ปากเกร็ด
มีนบุรี - ปากเกร็ด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปากเกร็ด
สนามหลวง - ท่าน้ำปากเกร็ด(ทางด่วน)
ถนนพระราม9(แยก อสมท.) - ปากเกร็ด(ทางด่วน)
มาบุญครอง - ปากเกร็ด(ทางด่วน)
อนุเสาวรีย์สมรชัยภูมิ - ปากเกร็ด(ทางด่วน)

ให้ลงที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูดหรือตลาดปากเกร็ด

แล้วเดินต่อไปที่ท่าเรือวัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด

×

สายเรือประจำทาง

สายเรือประจำทางที่ผ่านปากเกร็ด:
เรือด่วนเจ้าพระยา [เรือด่วนธงเขียว]

ให้ลงที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฮอลลีวูดหรือตลาดปากเกร็ด

แล้วลงเรือที่วัดสนามเหนือหรือวัดกลางเกร็ด


ภาพวาด

บนเกาะมีบริการเช่าจักรยาน สำหรับปั่นทั่วเกาะ
ราคาเริ่มต้น 40 บาท